Bổ nhiệm phó giám đốc có phải họp HĐTV không?
|

Bổ nhiệm phó giám đốc có phải họp HĐTV không?

Phó giám đốc là một vị trí cấp cao trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp, đơn vị. Khi Giám đốc vắng mặt thì họ chính là người được ủy quyền thay mặt thủ trưởng để giải quyết mọi công việc, vấn đề phát sinh. Vậy khi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc thì có cần biên bản họp HĐTV không? Luật Minh Gia xin được tư vấn về vấn đề này như sau.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169