Bài viết về chủ đề "phân loại công chức"

PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phân loại công chức
Quy định tập sự đối với cán bộ công chức.

Quy định tập sự đối với cán bộ công chức.

Nội dung cần tư vấn: Cho tôi hỏi về quy định tập sự đối với cán bộ công chức và phân loại công chức theo Luật cán bộ công chức. Tôi làm việc tại Công ty tư nhân 6 năm, có đóng bảo hiểm bắt buộc thời hạn 6 năm, sau đó chuyển công tác vào làm hợp đồng trong biên chế của Chi Cục Quản Lý Thị trường, ngạch chuyên viên, hệ số lương 2,34 (từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2014).

Chi tiết >>