Tư vấn về phân định quyền sử dụng đất
|

Tư vấn về phân định quyền sử dụng đất

Cha tôi mất được hơn 1 năm, nhà tôi có 4 anh chị em và mẹ tôi. Tôi là con trai út. Hiện tại tôi, anh tôi, chị 2 tôi, mẹ tôi, đang sống chung, chưa có ai được nắm tài sản chung. Anh tôi nói của nó hết, nó có quyền và không coi mẹ tôi ra gì thật đáng trách. Như vậy nếu muốn chia tài sản (10 công đất ruộng + đất nhà vườn xung quanh 3 công) thì tôi được bao nhiêu?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí