Hỏi về sau ly hôn người vợ cản trở chồng quyền thăm nom con
|

Hỏi về sau ly hôn người vợ cản trở chồng quyền thăm nom con

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi: Sau khi ly hôn vợ tôi được quyền nuôi con mặc dù không đủ điều kiện về nơi ở, thời gian, hành vi của cô ấy không tốt, luôn đầu độc, chia rẻ tình cảm cha con tôi, đặt điều bêu xấu thanh danh tôi và gia đinh tôi, ảnh hưởng tới con trẻ. Vậy để được quyền đi lại thăm nuôi con, mà vợ tôi không ngăn cản thì phải làm thế nào?.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí