Bài viết về chủ đề "phân chia lợi nhuận kinh doanh "

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phân chia lợi nhuận kinh doanh

 • Mẫu Hợp đồng hợp tác, cung cấp dịch vụ bất động sản

  Mẫu Hợp đồng hợp tác, cung cấp dịch vụ bất động sản.

  • 12/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp tác để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản diễn ra ngày càng phổ biến, tuy nhiên việc hợp tác cũng xảy ra nhiều tranh chấp do một bên vi phạm về nghĩa vụ của mình trong hợp đồng hợp tác, do đó các bên trong quan hệ hợp tác cần nắm được các quy định pháp luật đồng thời tôn trọng sự thỏa thuận mà các bên đã giao kết để việc hợp tác đạt được hiệu quả.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp

  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp.

  • 16/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệp bao gồm thông tin các bên tham gia hợp đồng, phương thức và thời gian hợp tác, mục đích hợp tác, quản lý vốn và phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×