Bài viết về chủ đề "phân chia di sản"

PHÂN CHIA DI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phân chia di sản
Có được bán nhà khi những người thừa kế khác không đồng ý?

Có được bán nhà khi những người thừa kế khác không đồng ý?

Luật sư tư vấn trường hợp cha mẹ để lại di sản thừa kế nhưng anh em trong nhà không thống nhất được việc quản lý và chuyển nhượng di sản, cùng những vấn đề pháp lý liên quan.

Chi tiết >>

Thắc mắc quyền thừa kế đất sau 30 năm

Thắc mắc quyền thừa kế đất sau 30 năm

Nhà tôi có 7 anh em (5 trai, 2 gái), tôi là con trai út. Bố tôi mất năm 1980. Trước khi mất ông có để lại di chúc bằng lời rằng cho anh 3 và tôi mảnh đất mà ông đang ở. Nay mảnh đất đó đứng tên anh 3 tôi (trong khi tôi chưa ký tên đồng ý không tranh chấp vì đi làm ăn xa). Tôi muốn giành quyền thừa kế có được không?

Chi tiết >>