Bài viết về chủ đề "phạm vi thay đổi hộ tịch"

PHẠM VI THAY ĐỔI HỘ TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phạm vi thay đổi hộ tịch
Tư vấn căn cứ yêu cầu thay đổi tên đêm và tên gọi

Tư vấn căn cứ yêu cầu thay đổi tên đêm và tên gọi

Ngày xưa do tên bố mẹ tôi đặt cho tôi trùng với tên ai đó trong dòng họ nên cô tôi đã yêu cầu đặt lại tên khác và ra cái tên như trong giấy khai sinh như hiện gìơ là Huỳnh Thị Kim Liến. Sau đó khi tôi lên năm tuổi thì ông ngoại của tôi vì sợ cái tên lạ, nghe trái khoái đó của tôi sẽ ảnh hưởng đến tính cách con người tôi khiến tôi trở nên trái tính, trái nết khác người nên đã đặt lại với tên thường gọi là Thanh Yến.

Chi tiết >>