Bài viết về chủ đề "phạm tội với trẻ em"

PHẠM TỘI VỚI TRẺ EM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phạm tội với trẻ em
Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết Phạm tội đối với trẻ em

Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết Phạm tội đối với trẻ em

Phạm tội đối với trẻ em vừa là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điều 48 Bộ luật hình sự, vừa là tình tiết định tội hoặc định khung hình phạt quy định ở một số tội phạm.

Chi tiết >>