Bài viết về chủ đề "phạm tội với nhiều người "

PHẠM TỘI VỚI NHIỀU NGƯỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phạm tội với nhiều người

 • Các trường hợp phạm nhiều tội trong luật hình sự

  Các trường hợp phạm nhiều tội trong luật hình sự.

  • 02/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự có thể xảy ra những trường hợp hành vi của chủ thể nhất định đồng thời thoả mãn nhiều điều luật khác nhau quy định về cấu thành tội phạm (CTTP), quy định về tình tiết định khung hoặc quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS).

  Chi tiết