Bài viết về chủ đề "phạm nhân nữ"

PHẠM NHÂN NỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phạm nhân nữ
Chế độ của phạm nhân nữ có thai - nuôi con dưới 3 tuổi thế nào?

Chế độ của phạm nhân nữ có thai - nuôi con dưới 3 tuổi thế nào?

Quy định pháp luật về chế độ đối với phạm nhân nữ đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi bao gồm các nội dung về chế độ nghỉ ngơi, chăm sóc y tế, nghỉ lao động và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>