Bài viết về chủ đề "phạm nhân đang chấp hành án phạt tù"

PHẠM NHÂN ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
Thông tư số: 58/2011/TT-BCA về đồ vật cấm đưa vào trại giam

Thông tư số: 58/2011/TT-BCA về đồ vật cấm đưa vào trại giam

Khi phát hiện phạm nhân đưa đồ vật cấm vào trại giam, cán bộ có trách nhiệm của trại giam phải lập biên bản, ghi lời khai phạm nhân vi phạm và người làm chứng. Trong biên bản phải mô tả đúng thực trạng số lượng, trọng lượng, chủng loại, hình dáng, kích thước, màu sắc và các đặc điểm khác của vật cấm; đồng thời, niêm phong đồ vật cấm (đối với đồ vật cần niêm phong).

Chi tiết >>