Bài viết về chủ đề "phá hủy công trình "

PHÁ HỦY CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phá hủy công trình

 • Tội phá hủy công trình - phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

  Tội phá hủy công trình - phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là hành vi phá hủy công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội.

  Chi tiết