Bài viết về chủ đề "nứt nhà dân"

NỨT NHÀ DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nứt nhà dân
Tư vấn về việc dự án mở rộng quốc lộ gây lún, nứt nhà dân

Tư vấn về việc dự án mở rộng quốc lộ gây lún, nứt nhà dân

Trong quá trình làm đường quốc lộ trúng vào mùa mưa, xe lu lèn nền đường nhiều làm nứt nhà tôi ( sập móng xuống, nứt ngang, xé dọc, cột kèo bị lệch, ...), tôi đã làm đơn đến xã, huyện nhờ giải quyết và đền bù thỏa đáng cho tôi. Nhưng từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết thỏa đáng.

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1