Bài viết về chủ đề "nộp tiền vào ngân sách nhà nước "

NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 • Mẫu Biên lai thu tiền

  Mẫu Biên lai thu tiền.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Biên lai thu tiền được ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung cụ thể của biên lai như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×