Bài viết về chủ đề "nộp thuế sử dụng đất"

NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nộp thuế sử dụng đất
Khi đóng thuế sử dụng đất có được cấp biên lai thu thuế?

Khi đóng thuế sử dụng đất có được cấp biên lai thu thuế?

Tôi nhận được hóa đơn thu tiền thuế sử dụng nhà, đất, nhưng chỉ có liên 2, khi tôi yêu cầu cho xem 02 liên còn lại thì cán bộ thu thuế nói là không cần thiết. Xin Tổng Đài cho biết, việc xuất hóa đơn như vậy đã đúng chưa?

Chi tiết >>

Hướng dẫn kê khai tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hướng dẫn kê khai tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mục đích của tài liệu này là nhằm trợ giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc kê khai, tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định.

Chi tiết >>