Bài viết về chủ đề "nộp thuế GTGT"

NỘP THUẾ GTGT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nộp thuế GTGT
Thời hạn kê khai thuế hóa đơn GTGT đầu vào

Thời hạn kê khai thuế hóa đơn GTGT đầu vào

Công ty tôi có một số hóa đơn đầu vào mua NVL tháng 11/2011 do sơ sót không khai thuế trong tháng, qua tháng 01/2012 kế toán nhập kho và kê khai thuế GTGT và xuất kho đưa vào sản xuất.

Chi tiết >>