Bài viết về chủ đề "Nộp một lần để hưởng lương hưu"

NỘP MỘT LẦN ĐỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nộp một lần để hưởng lương hưu
Tư vấn về Điều kiện hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2014

Tư vấn về Điều kiện hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2014

Chào Luật sư, cho em hỏi mẹ em làm cán bộ xã đến hết tháng 12/ 2015 này thì về hưu (vì đã đủ 55 tuổi) nhưng mẹ em lại mới tham gia BHXH được 13 năm. Vậy theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 mới vừa sửa đổi và áp dụng từ 01/01/2016 (Đối với BHXH tự nguyện bỏ quy định tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện) thì mẹ em có được đóng tiếp BHXH cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu không ạ? Nếu được đóng tiếp cho đủ 20 năm thì có thể đóng 1 lần cho 7 năm bị thiếu đấy luôn và hưởng lương hưu luôn không ạ?

Chi tiết >>