Bài viết về chủ đề "nộp hồ sơ tuyên bố phá sản"

NỘP HỒ SƠ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nộp hồ sơ tuyên bố phá sản
Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Tòa án nhân cấp Tỉnh nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Chi tiết >>