nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở địa bàn tỉnh khác
|

nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở địa bàn tỉnh khác

Hỏi: Tôi muốn hỏi trường hợp sau: đã đóng BHTN tính đến tháng 11/2015 được 6 năm 11 tháng. Giờ tôi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi muốn hỏi tôi có thể nộp hồ sơ tại đâu? Công ty cũ của tôi ở CG. Hộ khẩu thường trú của tôi ở HY. Vậy tôi có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm việc làm tại HN được không hay phải nộp tại HY?? Và có thể ủy quyền cho người khác nộp hộ hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí