Công ty có được trừ lương của người lao động khi vi phạm hợp đồng lao động
|

Công ty có được trừ lương của người lao động khi vi phạm hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Nội dung của hợp đồng lao động tuân theo các quy định của Bộ luật Lao động 2019 về những nội dung có trong hợp đồng lao động.

Chi tiết
Phụ cấp điện thoại, xăng xe là gì? Có tính thuế TNCN không?
|

Phụ cấp điện thoại, xăng xe là gì? Có tính thuế TNCN không?

Theo quy định của pháp luật lao động thì cơ cấu tiền lương bao gồm: Mức lương chính, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Việc xây dựng cơ cấu bảng lương là cơ sở để xác định các khoản chi phí doanh nghiệp được khấu trừ, thu nhập phải chịu thuế TNCN, đồng thời làm căn cứ để xác định mức lương tham gia BHXH. Việc xây dựng một cơ cấu bảng lương phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động.

Chi tiết
Lưu hành nội bộ là gì? Quy định về văn bản lưu hành nội bộ?
|

Lưu hành nội bộ là gì? Quy định về văn bản lưu hành nội bộ?

Quản lý nội bộ là vấn đề được nhiều tổ chức, đơn vị đặc biệt quan tâm. Quản lý lưu hành nội bộ tốt sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp cũng như tạo nên hiệu quả trong việc triển khai công việc và vận hành bộ máy. Một trong những vấn đề quan trọng trong quản lý nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp đó chính là các văn bản lưu hành nội bộ. Vậy văn bản lưu hành nội bộ là gì? Pháp luật quy định như thế nào về văn bản lưu hành nội bộ?

Chi tiết
Luật sư tư vấn pháp luật lao động
|

Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Chính sách pháp luật lao động luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng quan tâm bởi sẽ quyết định đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Quyền lợi của người lao động được chú trọng bảo vệ, xây dựng dựa trên thực tế cuộc sống và điều kiện đáp ứng công việc của mỗi đơn vị sử dụng lao động. Tư vấn pháp luật lao động là biện pháp phổ biến pháp luật, giúp cho người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ của mình..

Chi tiết
Mẫu Quy chế tiền lương
|

Mẫu Quy chế tiền lương

Luật Minh Gia cung cấp mẫu quy chế tiền lương theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các thông tin, nội dung cơ bản như sau để các độc giả có thể tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Tư vấn về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động
|

Tư vấn về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là gì? Người lao động bị xử lý kỷ luật lao động trong cácc trường hợp nào? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như thế nào? Khi hết thời hiệu xử lý kỷ luật lao động thì ngưởi dử dụng lao động có thể xử lý kỷ luật lao động không? Để giải đáp các thắc mắc về kỷ luật lao động, công ty TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
NLĐ chưa ký HĐLĐ nhưng vi phạm nội quy lao động thì xử lý thế nào?
|

NLĐ chưa ký HĐLĐ nhưng vi phạm nội quy lao động thì xử lý thế nào?

Khi đã hình thành quan hệ lao động bằng hành vi giữa người lao động và người sử dụng lao động thì người lao động có bắt buộc phải tuân thủ nội quy lao động của doanh nghiệp hay không? Nếu nội quy lao động trái quy định của pháp luật thì có thể xử lý hành vi vi phạm của người lao động không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí