Bài viết về chủ đề "nội dung hợp đồng thử việc"

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nội dung hợp đồng thử việc
Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Chào Luật Sư. Tôi xin hỏi trường hợp như dưới có vi phạm quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp không, mong luật sư tư vấn:ngày 20/7/2016 tôi nghỉ việc ở công ty.

Chi tiết >>