Bài viết về chủ đề "nội dung hợp đồng thử việc"

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nội dung hợp đồng thử việc
Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Chào Luật Sư. Tôi xin hỏi trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thử việc và như dưới có vi phạm quy định bảo hiểm cấp thất nghiệp không, mong luật sư tư vấn:ngày 20/7/2016 tôi nghỉ việc ở công ty. Ngày19/9/2016 tôi nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp và đã được duyệt trợ cấp 4 tháng, khoảng thời gian hưởng là từ 13/9/2016 tới 12/01/2017. Ngày 3/10/2016 (đầu tháng sau) tôi sẽ bắt đầu đi làm ở công ty mới, thời gian thử việc đến hết ngày 3/12/2016.

Chi tiết >>