Bài viết về chủ đề "nợ lương và bảo hiểm"

NỢ LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nợ lương và bảo hiểm
Đơn vị sự nghiệp công lập nợ lương và bảo hiểm làm thế nào?

Đơn vị sự nghiệp công lập nợ lương và bảo hiểm làm thế nào?

Gửi Luật Minh Gia, Em có 1 thắc mắc mong Luat Minh Gia có thể trả lời giúp em. Tháng 7 năm 2015 em được quận A kí hợp đồng lao động không thời hạn, với mức lương được hưởng là 2,67 và hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước. Em được tuyển dụng vào làm giáo viên tại TT GD dạy nghề và thường xuyên.

Chi tiết >>