Bài viết về chủ đề "Nợ đến hạn không trả"

NỢ ĐẾN HẠN KHÔNG TRẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nợ đến hạn không trả
Tư vấn về việc đến hạn hợp đồng nhưng bên vay không chịu trả tiền vay

Tư vấn về việc đến hạn hợp đồng nhưng bên vay không chịu trả tiền vay

Tôi có cho người bạn cùng cơ quan vay số tiền là hơn 600 triệu. Lúc vay tiền người đó nói vay cho cậu ruột, em ruột, bố đẻ và cả người đó vay có ghi giấy nợ và ký tên. Nhưng đến khi tôi cần tôi đòi thì chồng bạn đó mới biết.

Chi tiết >>