Bài viết về chủ đề "Nội dung hợp đồng uỷ quyền"

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nội dung hợp đồng uỷ quyền
Tư vấn về hợp đồng uỷ quyền chuyển nhượng GCN QSDĐ

Tư vấn về hợp đồng uỷ quyền chuyển nhượng GCN QSDĐ

Xin chào luật sư. Tôi có thể hỏi luật sư về việc làm giấy uỷ quyền bán đất được không ạ? Gia đình tôi đang định cư ở Mỹ. Gia đình tôi vẫn còn 1 miếng đất ở Việt Nam và hiện tại đang được đứng tên bởi bố tôi, 1 em trai 18 tuổi, và 1 em trai 12 tuổi.

Chi tiết >>