Bài viết về chủ đề "NLĐ"

NLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về NLĐ
Tư vấn chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Tư vấn chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Nội dung tư vấn: Tính đến hết tháng 7/2014 tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm. Từ tháng 7/2014 đến hiện tại do công ty tạm ngừng hoạt động và tôi cũng chưa chấm dứt hợp đồng với công ty, trong thời gian này tôi cũng không tham gia đóng bảo hiểm, đến 20/7/2015 tôi mới chính thức kết thúc hợp đồng với công ty.

Chi tiết >>

Tư vấn về việc kí kết hợp đồng học nghề ?

Tư vấn về việc kí kết hợp đồng học nghề ?

Nội dung tư vấn: Hiện tại công ty tôi đang làm việc ký hợp đồng đào tạo với lái xe mới lấy bằng (chưa có kinh nghiệm lái) để giúp đỡ nâng cao tay nghề, thực hành trước khi nhận xe. trong thời gian này (khỏang 3 tháng), lái xe học nghề được hưởng lương học nghề, trợ cấp sinh hoạt/xăng xe và lương chuyến bằng 50% lương chuyến của lái xe dạy kèm.

Chi tiết >>

Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

Chế độ NLĐ được hưởng khi công ty thay đổi cơ cấu ?

Nội dung tư vấn: Công ty bán 100% Cổ phần cho đối tác nước ngoài. Sau đó chủ doanh nghiệp mới đổi tên và loại hình doanh nghiệp sang TNHH MTV. Cho tôi hỏi: + Công ty có phải thanh lý HĐLĐ cũ và giải quyết các chế độ trợ cấp cho NLĐ. Sau đó pháp nhân mới ký HĐLĐ với NLĐ tiếp tục làm việc?

Chi tiết >>

Có được hưởng chế độ thai sản khi thay đổi nơi làm việc?

Có được hưởng chế độ thai sản khi thay đổi nơi làm việc?

Kính gửi luật sư, Em có thắc mắc về trợ cấp thai sản như sau xin nhờ được giải đáp: Em làm việc cho 1 công ty đã đóng bảo hiểm được 3 năm 7 tháng ( đến tháng 7/2010 thì em nghỉ việc & chi nhận trợ cấp thất nghiệp).

Chi tiết >>