Bài viết về chủ đề "nhuận bút"

NHUẬN BÚT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhuận bút
Cơ quan quản lý quỹ nhuận bút đối với báo nói, báo hình

Cơ quan quản lý quỹ nhuận bút đối với báo nói, báo hình

Ngày 14/3/2014 Chính Phủ ban hành Nghị định 18/2014/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Cơ quan chúng tôi là Đài Phát thanh Truyền hình cấp tỉnh,

Chi tiết >>