Quy định độ tuổi bổ nhiệm lần đầu
|

Quy định độ tuổi bổ nhiệm lần đầu

Kiêm nhiệm hay chức vụ kiêm nhiệm đây là một cách phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội. Vậy có được bổ nhiệm viên chức kiêm nhiệm chức vụ quản lý trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập không? Pháp luật hiện nay quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Gia tìm hiểu thông qua bào viết dưới đây:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169