Không trả lại tiền khi không xin được việc có cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?
|

Không trả lại tiền khi không xin được việc có cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?

Hiện nay, một số người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để xin việc. Hành vi này làm mất đi cơ hội cho những người có đủ điều kiện được tuyển dụng, bên cạnh đó còn là hành vi vi phạm pháp luật. Thực tế, đã có nhiều tranh chấp khi bên đưa tiền không có việc làm và không lấy lại được tiền, do đó mỗi bên cần nắm được các quy định pháp luật, dự liệu được các rủi ro khi gặp phải vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí