Bài viết về chủ đề "nhờ xin việc"

NHỜ XIN VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhờ xin việc
Hỏi tư vấn về hành vi lừa đảo tiền chạy việc - xin việc

Hỏi tư vấn về hành vi lừa đảo tiền chạy việc - xin việc

Luật sư tư vấn cho người bị hại trong trường hợp nhờ xin việc, nhưng không thành công và không yêu cầu hoàn lại tiền đã chuyển, nội dung câu hỏi và thông tin trả lời như sau:

Chi tiết >>