Bài viết về chủ đề "nhờ người khác ký giúp "

NHỜ NGƯỜI KHÁC KÝ GIÚP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhờ người khác ký giúp

 • Luật sư tư vấn về di chúc bằng văn bản có người làm chứng

  Luật sư tư vấn về di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

  • 06/12/2018
  • Vũ Thị Thảo

  Gia đình chồng tôi có 1 mảnh vườn rẫy 2ha. Khi bố mẹ chồng tôi còn sống chung có làm 1 tờ giấy thừa kế viết tay cho chồng tôi mảnh vườn này nhưng chỉ có người làm chứng và chữ kí của bố mẹ chồng tôi chứ không có dấu công chứng của chính quyền .Chữ kí của mẹ chồng tôi trên tờ giấy đó cũng không phải do bà tự ghi mà là người khác ghi hộ vì bà không biết chữ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn