Bài viết về chủ đề "nhập tài sản riêng"

NHẬP TÀI SẢN RIÊNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhập tài sản riêng
Thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng có thay đổi lại được không?

Thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng có thay đổi lại được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đã có thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng và muốn phân chia ngược lại. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn về chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chồng tôi hay lấy tiền tích cóp chung để chơi chứng khoán, kinh doanh, khi thua lỗ còn bán cả đồ đạc trong gia đình để trả nợ.

Chi tiết >>