Tước quốc tịch cần thủ tục gì?
|

Tước quốc tịch cần thủ tục gì?

Về vấn đề Tước quốc tịch thì: Người đã nhập quốc tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chi tiết
Nhập tịch Việt Nam cần thủ tục gì?
|

Nhập tịch Việt Nam cần thủ tục gì?

Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

Chi tiết
Thôi quốc tịch cần thủ tục gì?
|

Thôi quốc tịch cần thủ tục gì?

Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài hoặc đang cư trú trong nước xin thôi quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi cư trú và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, nội dung như sau:

Chi tiết
Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam
|

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý giữa một cá nhân và một quốc gia có chủ quyền. Nếu một người có quốc tịch của một quốc gia thì người đó được gọi là công dân của quốc gia đó. Pháp luật về quốc tịch hiện hành đã có những quy định cụ thể về điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên nếu bạn còn vướng mắc về vấn đề này bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Chi tiết
Những trường hợp hạn chế cho thôi quốc tịch Việt Nam
|

Những trường hợp hạn chế cho thôi quốc tịch Việt Nam

Tôi là con cán bộ ngọai giao, tôi đã học và đang sinh sống ở nước ngoài nhiều năm và tôi có ý định kết hôn với người nước ngoài và nhận quốc tịch nước ngoài. Việc này có ảnh hưởng gì đến công việc của cha mẹ tôi tại bộ ngoại giao không?

Chi tiết
Thủ tục hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
|

Thủ tục hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của Luật quốc tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị hủy bỏ, nếu được cấp chưa quá 5 năm.

Chi tiết
Gọi ngay