Bài viết về chủ đề "nhập khẩu thành phố"

NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhập khẩu thành phố
Tư vấn về điều kiện và thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Tư vấn về điều kiện và thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Gia đình chúng tôi đang sống và có hộ khẩu KT3 tại quận Tân Bình, Nhưng nay tôi muốn nhập khẩu vào nhà anh trai tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thủ tục và điều kiện để nhập khẩu về quận 2 cần những gì, quy định thế nào mong luật sư tư vấn

Chi tiết >>