Bài viết về chủ đề "nhập hộ khẩu vào thành phố hồ chí minh"

NHẬP HỘ KHẨU VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhập hộ khẩu vào thành phố hồ chí minh
Tư vấn về nhập hộ khẩu cho mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn về nhập hộ khẩu cho mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh

Tôi muốn hỏi trường hợp như sau:tôi có bà mẹ năm nay 85 tuổi ,bà cụ sống với tôi ở thành phố Hồ Chí Minh có đăng ký tạm trú tại nhà tôi cho đến nay ,bây giờ tôi muốn nhập hộ khẩu bà cụ về nhà tôi

Chi tiết >>