Bài viết về chủ đề "nhập cư trái phép"

NHẬP CƯ TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhập cư trái phép
Nhập cư trái phép vào CH Séc xử lí như thế nào

Nhập cư trái phép vào CH Séc xử lí như thế nào

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em muốn hỏi việc sử dụng giấy tờ giả mạo mang tên người khác để nhập cư tại nước ngoài ( CH Séc) sẽ bị xử lý như thế nào? và làm thế nào để tố cáo hành vi này? Thủ tục ra sao?

Chi tiết >>