Mang tiền mặt vào Việt Nam khi nhập cảnh mà vượt quá mức quy định thì bị xử lý thế nào?
|

Mang tiền mặt vào Việt Nam khi nhập cảnh mà vượt quá mức quy định thì bị xử lý thế nào?

Cá nhân khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt mặt trên 5000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương 15 triệu đồng thì phải khai báo hải quan cửa khẩu. Vậy nếu không khai báo hoặc có khai báo nhưng khai không đúng thì sẽ bị xử lý như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí