Tư vấn về tài sản, tiền trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn
|

Tư vấn về tài sản, tiền trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn

Chào luật sư cho em hỏi về tranh chấp tài sản vợ chồng và tiền trợ cấp nuôi con khi ly hôn như sau: Em và chồng ly hôn, đã có quyết định ly hôn ở Tòa án. Do ban đầu 2 vợ chồng thỏa thuận tài sản của chồng em để lại cho 2 mẹ con em (con em 4 tuổi). Nhưng chỉ thỏa thuận bằng miệng và email. Nên lúc ly dị, trong tờ quyết định ghi:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí