Bài viết về chủ đề "nhân sự"

NHÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhân sự
Tư vấn về cắt giảm nhân sự có được đền bù hợp đồng không ?

Tư vấn về cắt giảm nhân sự có được đền bù hợp đồng không ?

Nội dung tư vấn: Tôi làm cho công ty được 2 năm, hiện tại hợp đồng lao động của tôi ký với công ty là hợp đồng vô thời hạn. Nếu công ty có kể hoạch cắt giảm nhân sự mà tôi nằm trong số nhân viên bị cắt giảm thì tôi có được đền bù hợp đồng không? và tiền đền bù được tính như thế nào?

Chi tiết >>