Bài viết về chủ đề "nhận sổ bảo hiểm "

NHẬN SỔ BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhận sổ bảo hiểm

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật sẽ phải bồi thường như thế nào?

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật sẽ phải bồi thường như thế nào?.

  • 17/09/2020
  • Triệu Lan Thảo

  Theo quy định của pháp luật lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền của người lao động và người sử dụng lao động. Nhưng để thực hiện quyền này cả người lao động và người sử dụng lao động cần phải đáp ứng được những quy định của pháp luật. Việc chấm dứt không đúng quy định sẽ dẫn đến hậu quả bồi thường thiệt hại gây ảnh hưởng cho các bên trong quan hệ lao động.

  Chi tiết