Luật xâm phạm hình ảnh cá nhân quy định thế nào?
|

Luật xâm phạm hình ảnh cá nhân quy định thế nào?

Quyền hình ảnh của cá nhân là quyền nhân thân của con người được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền hình ảnh cá nhân? Khi người khác xâm phạm về quyền hình ảnh cá nhân của người khác và bị xúc phạm danh dự thì nên giải quyết như thế nào? Các chế tài đối với người có hành vi xâm phạm? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hành vi chửi bới, lăng mạ người khác bị xử lý như thế nào
|

Hành vi chửi bới, lăng mạ người khác bị xử lý như thế nào

Việc một cá nhân có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác thì có bị coi là vi phạm pháp luật hay không, hành vi này được xử lý hành chính hay xử lý về hình sự? Khi bạn gặp trường hợp này và chưa biết phải xử lý hành vi vi phạm trên như thế nào thì bạn có thể liên hệ với Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ.

Chi tiết
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm qua mạng xã hội bị xử lý như thế nào?
|

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm qua mạng xã hội bị xử lý như thế nào?

Nội dung câu hỏi: Năm 2017 tôi có kết hợp kinh doanh chung với 2 người (tôi gọi tạm là chị A, anh B). Nhưng sau khi được 1 tháng, tôi thấy không hợp xin rút cổ phần ra khỏi công ty. 3 người ngồi lại thỏa thuận, 2 người còn lại đồng ý cho sẽ tính toán lời lãi kinh doanh 1 tháng qua rồi sẽ trả lại tôi vốn, nếu lỗ tôi cũng xin chịu và tôi đồng ý chịu trách nhiệm toàn bộ công việc tôi đã làm trong tháng đó.

Chi tiết
Tư vấn về tội vu khống và bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín?
|

Tư vấn về tội vu khống và bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín?

Luật sư tư vấn: Có thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ với nhóm nhân công làm trục nước thoát mà sau đó không trả đủ tiền dịch vụ cho nhóm nhân công. Nay nhóm nhân công đăng lên mạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín liệu có bị phạm về tội vu khống hay không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí