Tư vấn về việc nhận cha và khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài
|

Tư vấn về việc nhận cha và khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Tôi có con với 1 người đàn ông TH nhưng người này chưa ly hôn. Ngày 2x/xx/201x chúng tôi đến Sở Tư pháp làm thủ tục nhận con và khai sinh cho con (có làm xét nghiệm ADN) nhưng ngày xx/xx/201x nhân viên nói chúng tôi vi phạm chế độ hôn nhân nên sẽ bị xử phạt và nếu không có giấy ly hôn thì không làm khai sinh cho con mang họ cha được. Vậy con tôi có quyền nhận cha và được khai sinh mang họ cha không? Quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí