Bài viết về chủ đề "nhà thầu nước ngoài "

NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà thầu nước ngoài

 • Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành Ban hành kèm theo Công văn số 438/BXD-XL ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Đăng ký văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Tờ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

  Mẫu Tờ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Tờ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Thủ tục khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

  Thủ tục khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

  • 27/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp là nhà thầu nước ngoài, thủ tục khai thuế được hướng dẫn chi tiết và quy định như sau: Mẫu biểu: + Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài;

  Chi tiết