Bài viết về chủ đề "nhà quản lý nước ngoài"

NHÀ QUẢN LÝ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà quản lý nước ngoài
Quy định mới nhất về đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần cấp giấy phép lao động

Quy định mới nhất về đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần cấp giấy phép lao động

Về nguyên tắc, người ngước ngoài vào Việt Nam làm việc thì phải xin cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, công dân nước ngoài làm việc tại Viện Nam không thuộc diện phải xin cấp giấy phép lao động nhưng phải xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết >>