Bài viết về chủ đề "nhà nước cấp nhà"

NHÀ NƯỚC CẤP NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà nước cấp nhà
Hỏi về chia di sản thừa kế không có di chúc?

Hỏi về chia di sản thừa kế không có di chúc?

Mẹ tôi chết không để lại di chúc, tài sản của mẹ có 1 căn nhà do nhà nước cấp và đã được hóa giá cùng đứng tên chung với ba tôi. Hiện tại ba mẹ tôi có 3 người con chung. Bây giờ ba tôi muốn bán căn nhà đó nhưng có 2 người con không đồng ý.

Chi tiết >>