Bài viết về chủ đề "nhà nước cấp nhà "

NHÀ NƯỚC CẤP NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà nước cấp nhà

 • Hỏi về chia di sản thừa kế không có di chúc?

  Hỏi về chia di sản thừa kế không có di chúc?.

  • 11/12/2018
  • Đàm Minh Diệu

  Mẹ tôi chết không để lại di chúc, tài sản của mẹ có 1 căn nhà do nhà nước cấp và đã được hóa giá cùng đứng tên chung với ba tôi. Hiện tại ba mẹ tôi có 3 người con chung. Bây giờ ba tôi muốn bán căn nhà đó nhưng có 2 người con không đồng ý.

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169