Bài viết về chủ đề "nhà đầu tư "

NHÀ ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nhà đầu tư

 • Lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đấu thầu 2013

  Lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đấu thầu 2013.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại Chương VI Luật đấu thầu 2013 như sau:

  Chi tiết
 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?

  Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?.

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

  Chi tiết
 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về đầu tư

  Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về đầu tư.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vấn đề giải quyết tranh chấp về đầu tư nước ngoài giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhau, nhà đầu tư trong nước với nhau, tranh chấp giữa bên Việt Nam và bên Nước ngoài và các vấn đề liên quan được luật sư tư vấn về thủ tục và quy định như sau:

  Chi tiết
 • Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư

  Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư được Luật Minh Gia cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh – Thương mại.

  Chi tiết