Bài viết về chủ đề "nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động"

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Xin chào luật sư! Tôi đang làm việc trong một cty có 100% vốn nước ngoài nhưng người VN quản lý, vừa rồi tôi có làm hoá đơn VAT sai quy định vi phạm nội quy cty với hình thức là sa thải nhưng thời gian sai phạm lúc tôi đang mang thai 5 tháng, chiếu theo điểm d khoản 4 điều 123 BLLĐ thì ko xử lý kỷ luật đối với phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thế nên cty không xử lý kỷ luật tôi, và vì số tiền thất thoát của hoá đơn cũng ít nên họ bỏ qua không yêu cầu tôi bồi thường.

Chi tiết >>