Bài viết về chủ đề "nguyên tắc áp dụng"

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nguyên tắc áp dụng
Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại

Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại

Theo quy định tại Điều 297 Luật thương mại thì buộc thực hiện đúng hợp đồng là hình thức chế tài, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện biện pháp khác để hợp đồng được thự hiện và phải chịu các chi phí phát sinh.

Chi tiết >>