Bài viết về chủ đề "nguyên tắc áp dụng "

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nguyên tắc áp dụng

 • Nghị định và Thông tư có những quy định không đồng nhất thì áp dụng văn bản nào?

  Nghị định và Thông tư có những quy định không đồng nhất thì áp dụng văn bản nào?.

  • 19/08/2020
  • Nguyễn Thị Biển

  Khi nói đến văn bản quy phạm pháp luật, người dân thường nghĩ ngay đến các bộ luât, nghị định hướng dẫn luật. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ bản chất của các loại văn bản nên dễ gây ra lầm tưởng vị trí pháp lý của các loại văn bản. Để có thêm kiến thức về lĩnh vực này, Luật Minh gia tư vấn một số nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại

  Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại.

  • 27/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Điều 297 Luật thương mại thì buộc thực hiện đúng hợp đồng là hình thức chế tài, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện biện pháp khác để hợp đồng được thự hiện và phải chịu các chi phí phát sinh.

  Chi tiết