Bài viết về chủ đề "Nguyên tắc trả lương"

NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nguyên tắc trả lương
Tư vấn việc kí HĐLĐ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Tư vấn việc kí HĐLĐ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Đơn vị tôi có ký hợp đồng lao động với 1 số trường hợp, lương ký theo hệ số và quy ra tiền nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, nhưng theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam thì lại quy định đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, tôi muốn hỏi đơn vị tôi có được ký hợp lao động cho những trường hợp đó bằng hệ số không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết >>