Bài viết về chủ đề "nguy hiểm"

NGUY HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nguy hiểm
Một số vấn đề về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Một số vấn đề về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Luật sư tư vấn về vấn đề xác định công việc nặng nhọc độc hại dựa trên những yếu tố nào và người làm trong môi trường có yếu tố độc hại thì có được phụ cấp không hay chỉ được bồi dưỡng bằng hiện vật.

Chi tiết >>

Bồi dưỡng bằng hiện vật với người làm trong điều kiện nguy hiểm, độc hại

Bồi dưỡng bằng hiện vật với người làm trong điều kiện nguy hiểm, độc hại

Nội dung yêu cầu: Tôi đang công tác tại khoa xét nghiệm trung tâm phòng, chống HIV/AIDS X. Theo thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế đô bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm,độc hại. tôi cán bộ trực tiếp xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định phòng xét nghiệm được phép khẳng định những trường hợp HIV dương tính của BYT.

Chi tiết >>

Các chế độ được hưởng khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Các chế độ được hưởng khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Luật sư tư vấn về trường hợp người sử dụng lao động không chi trả khoản bồi thường bằng hiện vật cho người lao động khi làm công việc nặng nhọc, độc hại. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>