Bài viết về chủ đề "nguồn gốc Việt Nam"

NGUỒN GỐC VIỆT NAM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nguồn gốc Việt Nam
Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở trong nước

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở trong nước

Khi có nhu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam, người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao nơi người đó cư trú hoặc Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

Chi tiết >>

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở nước ngoài

Khi có nhu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam, người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất.

Chi tiết >>