Lời khai có phải chứng cứ duy nhất để buộc tội hay không?
|

Lời khai có phải chứng cứ duy nhất để buộc tội hay không?

Trong quá trình tố tụng, muốn giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, trước hết giai đoạn thu thập chứng cứ chứng minh cần phải được thực hiện một cách minh bạch khách quan. Chứng cứ là phương tiện để chứng minh các sự kiện có ý nghĩa với việc giải quyết vụ án. Do vậy, chứng cứ bao gồm nhiều loại, được cơ quan tiến hành tố tụng thu thập đúng với quy định pháp luật. Để hiểu thêm về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Luật Minh Gia như sau :

Chi tiết
Quyền cung cấp chứng cứ trong giải quyết vụ án dân sự.
|

Quyền cung cấp chứng cứ trong giải quyết vụ án dân sự.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin cho em hỏi vấn đề đòi lại tài sản, cụ thể như sau: Ba em là bị đơn ạ. 10 năm trước ba em có làm thủ quỹ cho 1 hợp tác xã mía đường. Khi hợp tác xã giải thể có 1 số người dân chưa trả tiền lại cho hợp tác xã ạ.Ba em được phân công đòi lại số tiền dân còn thiếu.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí